Khách hàng lưu ý:
– Chỉ chấp nhận thẻ chưa qua sử dụng.
– Nhập chính xác nhà mạng, mệnh giá thẻ, mã thẻ, số seri thẻ để nhân viên shop tiện kiểm tra.
– Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua kênh chăm sóc khách hàng.

Nhập tên của bạn:

Nhập địa chỉ email của bạn:

Nhập số điện thoại của bạn:

Nhập acc bạn muốn mua:

Chọn nhà mạng card số 1:

Chọn mệnh giá card số 1:

Nhập mã thẻ card số 1:

Nhập số serical card số 1:
Chọn nhà mạng card số 2:

Chọn mệnh giá card số 2:

Nhập mã thẻ card số 2:

Nhập số serical card số 2:
Chọn nhà mạng card số 3:

Chọn mệnh giá card số 3:

Nhập mã thẻ card số 3:

Nhập số serical card số 3:
Chọn nhà mạng card số 4:

Chọn mệnh giá card số 4:

Nhập mã thẻ card số 4:

Nhập số serical card số 4:

Nếu không gửi được vui lòng điền đầy đủ các thông tin phía trên cùng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua kênh chăm sóc khách hàng.