Chỉ bán từ 20.000vnđ trở lên, cố tình nhập sai sẽ bị mất tiền
Kết bạn với nhân vật giao bạc để có thể mua bạc khi đứng ở bất kỳ đâu
Sau khi mua bạc thành công, khách hàng có thể vào trong game giao dịch bất cứ lúc nào
Đây là hệ thống bán bạc tự động nên chỉ cần ghi tên nhân vật trong game của bạn là có thể giao dịch nhận Bạc
Lưu ý: Nhân vật đứng mặc định ở Làng Lá khu 6 đứng bên trái Trưởng Làng Konoha Utatane tên nhân vật bên dưới đây:

Server Làng Lá:
– Làng Lá 1: LL1v1PLK
– Làng Lá 2: LL2v1PLK
– Làng Lá 3: LL3v1PLK
– Làng Lá 4: LL4v1PLK
– Làng Lá 5: LL5v1PLK
– Làng Lá 6: LL6v1PLK

Server Làng Cát:Làng Cát 1:
– Làng Cát 1: LC1v1PLK
– Làng Cát 2: LC2v1PLK
– Làng Cát 3: LC3v1PLK
– Làng Cát 4: LC4v3PLK
– Làng Cát 5: LC5v1PLK
– Làng Cát 6: LC6v1PLK

Server Làng Sương Mù:
– Làng Sương Mù 1: LSM1v1PLK
– Làng Sương Mù 2: LSM2v1PLK
– Làng Sương Mù 3: —
– Làng Sương Mù 4: —
– Làng Sương Mù 5: —
– Làng Sương Mù 6: —

Để mua bạc làng lá các bạn vui lòng cung cấp các thông tin bên dưới:

Nhập địa chỉ email của bạn:

Nhập số điện thoại của bạn:

Nhập tên nhân vật trong game:

Chọn server:

Nhập số tiền muốn mua: