Để mua Carot bạn đăng ký cho mình một tài khoản trên idichvugame.com hoặc liên hệ trực tiếp sdt 0966047481 để mua thẻ
Bảng giá quy đổi thẻ điện thoại sang thẻ Carot vào ngày không khuyến mại.
Bảng giá quy đổi thẻ điện thoại sang thẻ Carot vào những ngày km 100%.