HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ MUA HÀNG TẠI SHOP GAME HỒNG ÂN:

Khi đã chọn được mã số  liên hệ theo các kênh dưới đây để mua hàng