Đại lý đổi tiền :
– TCSR về ATM , TSR free phí + sll tặng tiền
TCSR , TSR về nhà<k cần cmnd> nhận trong ngày
– TCSr , TSR về điểm gd vt 1p nhận ( TCSr sll free phí)
– ATM ,Tiền Mặt vào TSR ( 1p nhận tiền )
– TSR về ATM <1p có tiền trong tài khoản)
??SĐT : 0966047481
?? TCSR/TSR : hongan196